top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print page Print page Add to favourites E-mail page 

MEGAFON - et af Danmarks første ISO-certificerede analyseinstitutter

MEGAFON er som et af landets første analyseinstitutter nu certificeret efter den branchespecifikke ISO 20252-standard. Standarden er ikke som de mest almindelige ISO 9000-standarder brancheuafhængig — tværtimod bygger certificeringen på et sæt internationale standarder, som definerer branchespecifikke minimumskrav til markedsanalysevirksomheder.
               
Konkret betyder det, at MEGAFON har fastlagt procedurer for alt, hvad der vedrører:
 • Vores kvalitetspolitik, mål og planer
 • Fordeling af ansvar og kompetence
 • De væsentligste arbejdsgange
 • Behandling af kritik og fejl
 • Styring af dokumenter, kunder, respondenter mv.
Den omfattende certificeringsproces blev afviklet på bare halvanden måned, og certificeringen har ikke affødt væsentlige ændringer i MEGAFONs arbejdsgange. Kort sagt har vores arbejdsgange også forud for certificeringen været præget af systematik, ensartethed og kontinuert kvalitetssikring. På samme måde har vi forud for certificeringen kunne dokumentere vores høje kvalitet i og med, at MEGAFON ved de seks seneste folkeafstemninger har vist sig som Danmarks mest præcise analyseinstitut.
           
MEGAFON har primært valgt at lade sig certificere for at bidrage til gennemskuelighed i branchen. For analysekøbere kan det være svært at kende forskel på god og dårlig kvalitet, og i en branche, hvor alle seriøse analyseudbydere lader sig certificere, vil det være nemmere for kunden at kvalitetsvurdere og vælge leverandør.
           
For dig som kunde betyder MEGAFON's ISO-certificering, at:
 • Du er sikret, at din undersøgelse gennemføres i overensstemmelse med internationalt vedtagne og anerkendte standarder for markedsanalyse
 • Du er sikret, at du køber undersøgelser hos en seriøs og troværdig udbyder
 • Du er sikret en ydelse af høj og ensartet kvalitet - uanset projektets omfang og budget
 • Du er sikret gennemsigtighed og indsigt i undersøgelsens forløb og resultater
 • Du er sikret, at MEGAFON altid lever op til høje standarder for dokumentation og kvalitet
 • Du er sikret, at dit analyseinstitut er metodisk på forkant, fordi vi er dedikerede til kontinuert kvalitetsudvikling
 • Du er sikret, at MEGAFON fejlsøger og kvalitetssikrer hvert enkelt projekt
 • Du er sikret, at MEGAFON tager alle kunders henvendelser og kommentarer seriøst

Internt betyder MEGAFON's ISO-certificering, at:

 • Vi har klare og entydige procedurer og retningslinjer for alle arbejdsgange
 • Vi nu har papir på, at vores arbejdsgange er kvalitetssikrede og i overensstemmelse med ISO 20525-standarderne samt ESOMAR og FMDs regler
 • Vi kan dokumentere, at vi altid leverer ensartet og høj kvalitet
 • Vi med veldokumenterede procedurer øger fleksibiliteten og videndelingen i virksomheden og opnår en klar fordeling af opgaver og ansvar
 • Vi nemt kan introducere nye medarbejdere i vores virksomhed, hvor alle arbejdsgange er optimerede og nøje beskrevet
 • Vi målrettet og systematisk arbejder for at undgå fejl og derved sikrer og udvikler vores kvalitet
 • Vi nemt kan indgå i internationalt samarbejde med udenlandske analysekøbere og analysevirksomheder, der fordrer, at deres danske samarbejdspartner er ISO-certificeret
 
CONTACT MEGAFON!
If you have any questions, please do not hesitate to contact MEGAFON at +45 77 41 41 41 or megafon@megafon.dk
FØLG MEGAFON
MEGAFON RESEARCH ANALYSE RÅDGIVNING | ALHAMBRAVEJ 12 | DK-1826 FREDERIKSBERG C | PHONE: +45 77 41 41 41 | E-MAIL: MEGAFON@MEGAFON.DK
Copyright © MEGAFON - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.